Ingrid Sjöberg har mer än 25 års erfarenhet av
kvalitetssäkring inom läkemedelsindustrin.

Ingrid har omfattande kunskaper inom rådande
regelverk såsom

Hon har också betydande erfarenheter av att arbeta med myndigheter i Sverige, Danmark, Europa och USA.
Ingrid har ett brett nätverk inom industri och branschföreningar och är avgående ordförande i SARQA, den svenska QA föreningen.

Ingrid är Civilingenjör i Kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola.