VÄLKOMMEN

Ingrid Sjöberg Quality Assurance AB, ISQA, är en oberoende konsultverksamhet som erbjuder support och rådgivning till större och mindre företag med verksamhet inom forskning och utveckling av läkemedel och närliggande produkter.